Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Δείτε τον χάρτη με τις οργανώσεις πολιτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της προστασίας του νερού από την ιδιωτικοποίηση, την περίφραξη κσι την υποβάθμιση σε όλη την Ελλάδα. Αν πατήσετε το όνομά τους ανοίγει ένα παραθυρο με την τοποθεσία, την περιγραφή κσι το site της καθεμιάς.