Ποιοι είμαστε

Η πρωτοβουλία για τη μη ιδιωτικοποίηση του νερού στην Ελλάδα ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2012 σε μια προσπάθεια ενημέρωσης της κοινής γνώμης και διασύνδεσης φορέων και προσώπων που επιφυλάσσονται για το δικαίωμα μιας ιδιωτικής εταιρίας να έχει τον έλεγχο ενός δημόσιου αγαθού απαραίτητου για την επιβίωση ανθρώπων , φυτών και ζώων. Δεν έχει καμία χρηματοδότηση και είναι ένα εγχείρημα εθελοντικό ανθρώπων διαφόρων ειδικοτήτων και πολιτικών θέσεων που συναινούν στη δημοκρατική και ορθολογική διαχείριση αυτού του πολύτιμου πόρου.

Αν και στην Ελλάδα δεν έχει υπάρξει πρόσφατο προηγούμενο, η διεθνής εμπειρία έχει καταδείξει ότι η ιδιωτικοποίηση του νερού έχει ως σύνηθες αποτέλεσμα την αλματώδη αύξηση των τιμών και σε ορισμένες περιπτώσεις την υποβάθμιση της ποιότητας του. Είναι σύνηθες ακόμη να υπάρχουν αθετήσεις υποσχέσεων για επενδύσεις, κακή συντήρηση υποδομών, φοροαποφυγή, μυστικές συμφωνίες για εγγυημένα υπερκέρδη, ακόμη και περιπτώσεις μολύνσεων.

Παρότι η τάση στην Ευρώπη είναι η ανάκτηση των εταιριών ύδρευσης από τους διάφορους δήμους ή τα κράτη, ύστερα από τα προβλήματα που προέκυψαν μετά από ιδιωτικοποιήσεις, για μια ακόμη φορά με καθυστέρηση εικοσαετίας το ελληνικό κράτος «εκσυγχρονίζεται» προς το παρελθόν.

Παρά την δημοκρατικά εκφρασμένη βούληση των πολιτών κατά της ιδιωτικοποίησης, τόσο στο δημοψήφισμα τον Μάιο του 2014 στην Θεσσαλονίκη αλλά στη Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών rigth2water στην χώρα μας  και πανευρωπαϊκά, διαδοχικές κυβερνήσεις έχουν συμπεριλάβει τις μεγάλες υπηρεσίες ύδρευσης της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης στα εκάστοτε προγράμματα ιδιωτικοποιήσεων. Με βάση την απόφαση 1906/2014 του Συμβουλίου της Επικρατείας η ιδιωτικοποίηση των εταιριών ύδρευσης καθώς και η παραχώρηση της διοίκησης έχουν κριθεί αντισυνταγματικά.

Επιπλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, (ως μέλος των θεσμών) δεσμεύεται από το άρθρο 345 της ΣΛΕΕ να παραμένει ουδέτερη σε σχέση με την δημόσια ή ιδιωτική διαχείριση των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης.

Με βάση αυτά τα γεγονότα καθώς και την αναγνώριση του ανθρώπινου δικαιώματος για πρόσβαση σε νερό και υγιεινή από τον ΟΗΕ, συνεχίζουμε την εκστρατεία μας για να διαφυλάξουμε το νερό από την περαιτέρω εμπορευματοποίηση και να κρατήσουμε τους κερδοσκόπους μακριά από τις βρύσες μας.

  • Ποια άραγε θα είναι η μοίρα της ύδρευσης κοστοβόρων για την ιδιωτική πρωτοβουλία  απόμακρων η αραιοκατοικημένων περιοχών;
  • Τι είδους οικολογική επιβάρυνση μπορεί να επιφέρει η περαιτέρω απώλεια κοινωνικού ελέγχου στην ποσότητα του νερού που αντλείται και στο πού πωλείται;
  • Τι ακριβώς θα πωληθεί εν τέλει και σε τι ζημία του κοινωνικού συνόλου δεδομένου ότι οι επενδύσεις υψηλού κόστους αυτών των επιχειρήσεων αφορούν τις υποδομές τους που ήδη έχουν πληρωθεί με έξοδα των φορολογούμενων πολιτών;

Τέτοια ερωτήματα μας κάνουν ιδιαίτερα επιφυλακτικούς στην ρητορική οικολογικών «ευαισθησιών» που αναπτύσσεται από τους υπέρμαχους της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στον τομέα των υδάτινων πόρων και σκεπτικούς στην προθυμία με την οποία οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν εντάξει τις υπηρεσίες αυτές σε όρους συμβάσεων με τους πιστωτές της χώρας.

Η μη ιδιωτικοποίηση του νερού είναι πρωτίστως θέμα δημοκρατίας. Αν δεν μπορούμε να ελέγξουμε τo νερό μας μπορούμε πραγματικά να ελέγξουμε οτιδήποτε; Συμμετάσχετε στην πρωτοβουλία SAVEGREEKWATER για τη μη ιδιωτικοποίηση του νερού, διαμοιράζοντας το υλικό μας και στηρίζοντας τις δράσεις μας. Βοηθήστε μας  να προετοιμάσουμε ένα φωτεινό μέλλον για το νερό, για μας και τα παιδιά μας. 

Υπογράψτε σήμερα την επιστολή προς την ελληνική κυβέρνηση

Η συλλογή υπογραφών που ξεκίνησε το 2012:

(Σημείωση: Το κείμενο δεν έχει αλλάξει από τότε καθώς μόλις την πρώτη εβδομάδα το υπόγραψαν πάνω από 10.000 συμπολίτες μας)

Προς την Ελληνική Κυβέρνηση και την Ελληνική Δικαιοσύνη

Εμείς οι Έλληνες πολίτες που υπογράφουμε την παρούσα επιστολή, είμαστε αντίθετοι στην πώληση σε ιδιώτες των εταιριών Ύδρευσης σε όλη την ελληνική Επικράτεια.

Θεωρούμε ότι μια τέτοια εξέλιξη είναι εις βάρος του κοινωνικού συμφέροντος και επιφυλασσόμαστε για το δικαίωμα μιας ιδιωτικής εταιρίας αλλά και οποιασδήποτε νομικής μορφής να έχει στην ιδιοκτησία της αποκλειστικά ή μερικά δικαιώματα χρήσης των υδάτινων πόρων που αποτελούν φυσικό αγαθό και μάλιστα απολύτως απαραίτητο για την επιβίωση ανθρώπων, φυτών και ζώων, αγαθό που προστατεύεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία (οδηγία πλαίσιο 2000/60) (1) αλλά και τον ΟΗΕ που στις 28 Ιουλίου 2010 ενέκρινε ψήφισμα, για να προσθέσει την πρόσβαση σε καθαρό νερό στη διακήρυξη του για τα ανθρώπινα δικαιώματα (AG/10967) (2).

διαβάστε όλη την επιστολή