Οι ιδιωτικές εταιρίες νερού στην Αγγλία φοροδιαφεύγουν εκατομμύρια!

Οι ιδιωτικές εταιρίες νερού στην Αγγλία φοροδιαφεύγουν εκατομμύρια!
Έσοδα του κράτους από τη φορολόγηση στις ιδιωτικές υπηρεσίες της ύδρευσης; Η τελευταία είδηση από τη Μ.Βρετανία έρχεται να καταρρίψει έναν ακόμη μύθο για τα «θετικά» της ιδιωτικοποίησης. Μπορεί η ΕΥΔΑΠ υπό κρατικό έλεγχο να απέδωσε 2 εκ ευρώ φόρους από την κερδοφορία της, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι το ποσό αυτό θα συνεχίσει να εισπράττεται αν η εταιρία πωληθεί. Το γιατί το εξηγεί το άρθρο της Independent.

Το άρθρο στα ελληνικά  (μετάφραση: SAVEGREEKWATER)

Όπως προέκυψε από σχετική έρευνα οι βρετανικές επιχειρήσεις ύδρευσης καταφέρνουν να μην πληρώνουν φόρους καθώς φέρονται να είναι κατάχρεες προς επιχειρήσεις με έδρες στο εξωτερικό.

Η αποκάλυψη αυτή, υπό τις παρούσες συνθήκες όπου το κράτος, εξ αιτίας των συνεχώς αυξανομένων οφειλών του, προβαίνει σε ολοένα και μεγαλύτερες περικοπές δαπανών, αποτελεί μιαν καλή αιτία για διαμαρτυρίες κατά του καθεστώτος νόμιμης φοροαποφυγής που ισχύει σήμερα (και) στην Βρετανία. Μια εβδομάδα νωρίτερα η βρετανική Ρυθμιστική Αρχή Υδάτων (Ofwat) ανακοίνωσε πως οι λογαριασμοί των καταναλωτών θ’ αυξηθούν 3,5% μεσοσταθμικά, φθάνοντας (κατά μέσον όρο) τις £388 ετησίως. Η Corporate Watch ανακάλυψε πως έξι βρετανικές επιχειρήσεις ύδρευσης δανείστηκαν με υψηλά επιτόκια από τους ιδιοκτήτες τους μέσω του χρηματιστηρίου των (μη υποκειμένων σε κανονισμούς της ΕΕ) Νήσων της Μάγχης. Οι τοκοχρεωλυτικές δόσεις αποπληρωμής των δανείων αυτών μειώνουν τα φορολογητέα κέρδη των επιχειρήσεων στην Βρετανία και φθάνουν στους ιδιοκτήτες αφορολόγητες, κυρίως χάρη στα υπάρχοντα νομοθετικά κενά.

Σύμφωνα προς την έρευνα οι επιχειρήσεις ύδρευσης Northumbrian, Yorkshire, Anglian, Thames, South Staffs και Sutton & East Surrey δανείσθηκαν όλες από θυγατρικές των ιδιοκτητών που εδρεύουν εκτός Βρετανίας. Οι ιδιοκτήτες εισπράττουν τις δόσεις αποπληρωμής χωρίς να οφείλεται φόρος, έχοντας χορηγήσει μέσω του χρηματιστηρίου των Νήσων της Μάγχης Ομολογιακά Δάνεια δι’ Εισηγμένων Ομολόγων, οι τόκοι των οποίων απαλλάσσονται από οποιαδήποτε φορολόγηση.

Όταν μια βρετανική επιχείρηση πληρώνει τόκους σε μιαν μη βρετανική οφείλει να παρακρατά το 20% του ποσού και να το αποδίδει στις βρετανικές φορολογικές αρχές. Στην περίπτωση όμως δανείων μέσω ομολόγων εισηγμένων σε «ανεγνωρισμένο» χρηματιστήριο (όπως αυτά των Νήσων της Μάγχης ή των Νήσων Cayman) τότε οι τόκοι απαλλάσσονται οιασδήποτε φορολογίας.

Η Corporate Watch ανακάλυψε πως οι έξι επιχειρήσεις ύδρευσης έχουν δανειστεί έτσι περίπου £3.4 δις με προεξάρχουσα την Northumbrian Water, που συνήψε δάνειο £1 δις με επιτόκιο  11%. Το δάνειο αυτό της χορηγήθηκε από τον Όμιλο Cheung Kong, του οποίου είναι θυγατρική κι επί κεφαλής του οποίου είναι ο Li Ka-shing, ένατος πλουσιότερος άνθρωπος στη Γή.

Το βρετανικό Υπουργείο Οικονομικών σχεδίαζε, πέρυσι, να εξαφανίσει αυτό το νομικό κενό, τελικά όμως απεφάσισε να μην πράξει τίποτε. Η έρευνα επίσης αναφέρει πως οι διευθυντές των δεκαεννέα βρετανικών επιχειρήσεων ύδρευσης εισέπραξαν στην διάρκεια του 2012 (συνολικά) περίπου £10 εκατομμύρια ως μισθούς, bona ή άλλες παροχές.

Τα τεράστια αυτά δάνεια με τα οποία χρηματοδοτούνται οι εργασίες των επιχειρήσεων ύδρευσης έχουν καταλήξει να επιβαρύνουν τους βρετανούς καταναλωτές ετησίως με περίπου £2 δις περισσότερα απ’ όσα θα καλούνταν αυτοί να καταβάλουν, αν οι επιχειρήσεις χρηματοδοτούνταν από το κράτος. Το ποσό αυτό αναλογεί σε περίπου £80 ετησίως ανά οικιακό μετρητή, προκύπτει δε από τη διαφορά μεταξύ του κόστους που έχει ένα δάνειο προς το βρετανικό δημόσιο και αυτού που «πέτυχαν» οι επιχειρήσεις αυτές, από τις διεθνείς αγορές. Συνολικά τα χρέη των επιχειρήσεων φθάνουν στα £49 δις, κατά την διάρκεια δε του 2012 πλέον των £3 δις πληρώθηκαν ως τόκοι και περίπου £884 εκατομμύρια σε μερίσματα. Τα ακαθάριστα κέρδη κατά το 2012 ανήλθαν σε £10 δις.

Από τα παραπάνω προκύπτει πως περίπου το 1/3 των χρημάτων που καταβάλει κάθε καταναλωτής στην Αγγλία και την Ουαλία κατευθύνεται στο εξωτερικό είτε ως μέρισμα είτε ως τόκοι στα δάνεια που έχουν συνάψει οι επιχειρήσεις με τους ιδιοκτήτες τους. Οι επιχειρήσεις ύδρευσης βέβαια υπεραμύνθηκαν των επιλογών αυτών χαρακτηρίζοντας τις δανειακές συμφωνίες «ικανοποιητικές και συμφέρουσες».

Ο Paul McMahon, διευθυντής οικονομικών της Water UK, δήλωσε: «Το πλαίσιο φορολόγησης έχει τεθεί από την κυβέρνηση, οι επιχειρήσεις απλώς λειτουργούν βάσει αυτού. Προφανώς ένα δάνειο από το Δημόσιο θα ήταν φθηνότερο, τέτοια δάνεια όμως δεν δίδονται πάντα όταν χρειάζεται ενώ, επί πλέον, το Δημόσιο φέρει τον κίνδυνο αν κάτι πάει στραβά».

Η Anglian Water δεν αμφισβήτησε τα ποσά, δήλωσε όμως πως στη διάρκεια του 2012 κατέβαλε £150 εκατομμύρια άλλους φόρους στην Βρετανία.

Εκπρόσωπος της Southern Water δήλωσε πως η εταιρία βρίσκεται εν μέσω ενός προγράμματος βελτίωσης των οικονομικών της πενταετούς διαρκείας (2010 – 2015). Προσέθεσε δε πως οι επενδύσεις της ύψους £1,8 δις, αναλογούν σε δαπάνη περίπου £1.000 ανά μετρητή στην περιοχή που καλύπτει, στην διάρκεια αυτής της πενταετίας.

Η Northumbrian Water δεν θα σχολιάσει τ’ αποτελέσματα της έρευνας προτού συνεννοηθεί με τους μετόχους της. Διαφώνησε όμως στο ότι τα στοιχεία για τους φόρους που πλήρωσε ήταν ακριβή και ανέφερε πως μια των θυγατρικών της, η Northumbrian Water Ltd, πλήρωσε φόρους ύψους £30 εκατομμυρίων κατά το δωδεκάμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012.

Η Thames Water παραδέχθηκε πως τα επιτόκια σχεδόν εξαφάνισαν τα κέρδη της, ανέφερε πως η επιστροφή φόρων το 2012 αφορούσε σε παρελθούσες χρήσεις και δήλωσε πως οι επενδύσεις της βρίσκονται τώρα σε υψηλότερο σημείο παρά ποτέ.

Η Sutton & East Surrey Water αρνήθηκε να απαντήσει στην Corporate Watch, ισχυριζόμενη πως επίκειται πώλησή της.

Η South Staffordshire Water σε ηλεκτρονικό μήνυμά της προς την Corporate Watch, επιβεβαίωσε την έκδοση των Ευρωομολόγων και δήλωσε πως προβαίνει ήδη σε μεγάλες επενδύσεις.

Η Ofwat δήλωσε πως τα ποσά που διατίθενται για επενδύσεις σε υποδομές έχουν διπλασιασθεί (σε £108 δις), σε σχέση προς την εποχή όταν οι επιχειρήσεις ήσαν δημόσιες, ισχυρίσθηκε δε πως χωρίς την παρέμβασή της ο μέσος λογαριασμός θα ήταν £120 ακριβότερος ετησίως απ’ όσο είναι σήμερα.

Επιχειρήσεις Ύδρευσης: Στοιχεία

Northumbrian

Ιδιοκτήτης Cheung Kong Infrastructure Holdings (Χονγκ Κονγκ)

Κέρδη Χρήσης £154.000.000

Φόροι £0

Χρέη £4 δις

Διευθύνων Σύμβουλος Heidi Mottram – μισθός, bona, παροχές: £595.000

Yorkshire

Ιδιοκτήτες Citi (US); GIC (Σιγκαπούρη) Infracapital Partners και HSBC (ΗΒ)

Κέρδη Χρήσης £335.000.000

Φόροι £100.000

Χρέη £4,7 δις

Διευθύνων Σύμβουλος Richard Flint – μισθός, bona, παροχές: £800.000

Anglian Water

Ιδιοκτήτες Canadian Pension Plan; Colonial First State Global Asset Management & Industry Funds Management (Αυστραλία); 3i (ΗΒ)

Κέρδη Χρήσης £363.000.000

Φόροι £1.000.000

Χρέη £6,9 δις

Διευθύνων Σύμβουλος Peter Simpson – μισθός, bona, παροχές: £1.024.000

Thames

Ιδιοκτήτες Όμιλος Macquaire (Αυστραλία), Κινεζική Εταιρία Επενδύσεων, Αρχή Επενδύσεων Αμπού Ντάμπι

Κέρδη Χρήσης £577.000.000

Φόροι -£70 εκ. (επιστροφή)

Οφειλές £9 δις

Διευθύνων Σύμβουλος Martin Baggs – μισθός, bona, παροχές: £845.000

South Staffs Water

Ιδιοκτήτης Alinda Capital Partners (ΗΠΑ)

Κέρδη Χρήσης £16.000.000

Φόροι £200.000

Χρεή £488.000.000

Διυθύνουσα Σύμβουλος Elizabeth Swarbrick – μισθός, bona, παροχές: £202.000

Sutton and East Surrey Water

Ιδιοκτήτης Sumitomo Corporation (Ιαπωνία)

Κέρδη Χρήσης £17.000.000

Φόροι £1.000.000

Χρέη £219 εκ

Διευθύνων Σύμβουλος Anthony Ferrar – μισθός, bona, παροχές: £290.000

Πρωτοβουλία για τη μη ιδιωτικοποίηση του νερού στην Ελλάδα

0 Comments

Leave a reply

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*