Ένας οδηγός-εργαλείο για την εφαρμογή του ανθρώπινου δικαιώματος σε νερό και υγιεινή

Ένας οδηγός-εργαλείο για την εφαρμογή του ανθρώπινου δικαιώματος σε νερό και υγιεινή

 

Το Blue Planet Project, το FLOW (For Love of Water), η Ένωση Υπαλλήλων Καναδά,  η οργάνωση KruHa Indonesia, η la Red Vida και ο Εθνικός Συνασπισμός για το ανθρώπινο δικαίωμα σε νερό και υγιεινή είναι στην ευχάριστη θέση να δημοσιεύσουν το εργαλείο -οδηγό για το ανθρώπινο δικαίωμα στο νερό και την υγιεινή μία μέρα πριν από την Παγκόσμια Ημέρα για τα Ανθρώπινα δικαιώματα της 10ης Δεκεμβρίου. Αυτό το πρότζεκτ είναι μια συλλογική προσπάθεια μεταξύ ακτιβιστών του νερού και νομικών που ειδικεύονται στα ανθρώπινα δικαιώματα από διάφορες χώρες. Με την βοήθεια  όλων καταγράφηκαν σημαντικές νομικές νίκες και περιπτώσεις πόλεων ή χωρών που καταδεικνύουν πώς το ανθρώπινο δικαίωμα σε νερό και υγιεινή διεκδικείται από κοινότητες σε όλο τον κόσμο και πώς χρησιμοποιείται ώστε να ενισχύει εκστρατείες εναντίον της  αρπαγής του νερού από τον ελέγχου του νερού από εταιρίες.

Αναδημοσίευση, μετάφραση: SAVEGREEKWATER

Εισαγωγή: Ένας οδηγός-εργαλείο για το ανθρώπινο δικαίωμα σε νερό και υγιεινή, για τους Ακτιβιστές του Διεθνούς Κινήματος Δικαιοσύνης για το νερό.

Της Meera Karunananthan

Το διεθνές κίνημα για το δικαίωμα στο νερό ξεχωρίζει από τις οικολογικές οργανώσεις διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος και τις παραδοσιακές ομάδες υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εστιάζοντας σε συστημικές αδικίες που σχετίζονται με τη χρήση, τη διανομή και τον έλεγχο των υδάτινων πόρων. Παγκοσμίως, οι ομάδες για τα δικαιώματα  του νερού δεν προβληματίζονται μόνο ως προς  στην πρόσβαση σε πόσιμο νερό και τις υπηρεσίες καθαριότητας, άλλα επίσης με ερωτήματα όπως,  σε ποιον ανήκει και πως ελέγχει το νερό μας, ποιος ορίζει τις πολιτικές που σχετίζονται με το πόσιμο νερό και πως καθορίζονται οι  προτεραιότητες, όσον αφορά την πρόσβαση. Έχουν αμφισβητήσει τους τρόπους  με τους οποίους, το νεοφιλελεύθερο οικονομικό μοντέλο επεδίωξε να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα, διεκδικώντας μια προσέγγιση στο δικαίωμα για το νερό  βασισμένη  στη κοινή ιδιοκτησία, το συλλογικό έλεγχο, την ισότιμη πρόσβαση και την αειφόρο χρήση για τη διατήρηση της υγείας των υδατικών πηγών για τις μελλοντικές γενιές.

Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών ο αγώνας για το δικαίωμα στο νερό έχει συνδεθεί με εκστρατείες για την αναγνώριση από κυβερνήσεις και θεσμούς του ανθρώπινου δικαιώματος στο νερό και την αποχέτευση, γεγονός που έχει επιφέρει μια αντιπαράθεση σχετικά με την αξία των υπαρχόντων εργαλείων αναγνώρισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην προσπάθεια να αντιμετωπίζουν θεμελιώδεις αδικίες που προκύπτουν από τις εφαρμοζόμενες πολιτικές της ελεύθερης αγοράς.

Αυτό το έργο είναι μια προσπάθεια γεφύρωσης των διαφορών μεταξύ των εκστρατειών που βασίζονται στα ανθρώπινα δικαιώματα και εκείνες που βασίζονται στην ηθική της δικαιοσύνης για το νερό που καταδεικνύει πως αυτές οι εκστρατείες ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορούν αποτελεσματικά να αμφισβητήσουν νεοφιλελεύθερες πολιτικές που σχετίζονται με τον έλεγχο τη και τη αναδιανομή του πόσιμου νερού. Είναι το αποτέλεσμα συζητήσεων μεταξύ κινημάτων βάσης (πολιτών ακτιβιστών) οργανώσεων για το δικαίωμα στο νερό και νομικών ακαδημαϊκών προκειμένου να συγκεντρωθούν  πληροφορίες και υλικό που θα μπορούν να υποστηρίξουν τη δημιουργία πολιτικών για την εφαρμογή στην πράξη του ανθρώπινου δικαιώματος στο νερό και τις υπηρεσίες υγιεινής. Ελπίζουμε ότι αυτές οι πολιτικές θα ενδυναμώσουν τις κοινότητες ενεργών πολιτών και τα κινήματα βάσης στη προσπάθειά τους να σταματήσουν τις ιδιωτικές εταιρείες από το να πάρουν τον έλεγχο του νερού, είτε αυτή παίρνει τη μορφή της ιδιωτικοποίησης του νερού και των υπηρεσιών υγιεινής, είτε της χρήσης  λιμνών και ποταμιών ως σκουπιδότοπων από εταιρείες εξόρυξης, είτε της υπερεκμετάλλευσης από εταιρείες αναψυκτικών και ροφημάτων.

Αυτό το εκπαιδευτικό υλικό δεν εφοδιάζει μόνο με πληροφορίες υποστήριξης τις εκστρατείες για καθολική πρόσβαση σε επαρκή, ασφαλή, οικονομικά προσιτό, προσβάσιμο, και κοινωνικά αποδεκτό πόσιμο νερό και υπηρεσίες υγιεινής, αλλά επιπροσθέτως αναγνωρίζει ότι η προστασία των λεκανών για τις επόμενες γενιές, η ισότιμη διανομή και ο δημοκρατικός έλεγχος των μειούμενων αποθεμάτων, είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για να εξασφαλιστεί η καθολική πρόσβαση. Το περιεχόμενο αυτού του εκπαιδευτικού υλικού, αναγνωρίζει και στοχεύει  να αμφισβητήσει  τις απειλές που προέρχονται από το νεοφιλελεύθερο οικονομικό μοντέλο στη μέγιστη και καθολική συνειδητοποίηση του ανθρώπινου δικαιώματος  στο νερό και την αποχέτευση.

Το υλικό που εμπεριέχεται σ’ αυτό τον οδηγό  έχει συγκροτηθεί από επιτυχημένες τοπικές και διεθνείς εκστρατείες και εκφράζει ένα όραμα για το ανθρώπινο δικαίωμα στο νερό το οποίο θα  ενδυναμώσει τις τοπικές κοινωνίες και θα βοηθήσει στην υπεράσπιση του δικαιώματος  στο νερό και την αποχέτευση ενάντια στις αυξανόμενες απειλές του νεοφιλελευθερισμού μέσω μέτρων λιτότητας,  όρων αναπτυξιακού δανεισμού και εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών.

Το εργαλείο περιέχει:

  1. Ένα όραμα για το δικαίωμα στο νερό για το Κανονιστικό Περιεχόμενο και τις Αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο νερό και την αποχέτευση:

Αυτή η ενότητα έχει συγκροτηθεί από διεθνή παραδείγματα και νομικές υποθέσεις που δημιουργούν νομικό προηγούμενο και αποδεικνύει πως το κανονιστικό περιεχόμενο και  οι αρχές του δικαιώματος στο νερό και στην αποχέτευση μπορούν να υποστηρίξουν εκστρατείες για ισότιμη πρόσβαση αειφόρο (βιώσιμη) χρήση και συλλογικό έλεγχο.

  1. Το Νερό ως Κοινό Αγαθό και το Δόγμα για το Δημόσιο Κεφάλαιο:

Αυτή η έκθεση εξηγεί πως μια σημαντική αρχή που εμπεριέχεται σε διάφορα νομικά συστήματα μπορεί να υποστηρίξει εκστρατείες που προσπαθούν να διασφαλίσουν στοιχεία του ανθρώπινου δικαιώματος στο νερό και την υγιεινή.

  1. Το Μοντέλο της Ουρουγουάης: Προστατεύοντας το ανθρώπινο δικαίωμα στο νερό και την αποχέτευση με την απαγόρευση της ιδιωτικοποίησης:

Με δεδομένη την ολοένα και αυξανόμενη λίστα παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που απορρέουν από τη ιδιωτικοποίηση του νερού και της αποχέτευσης, αυτή η ενότητα του οδηγού αντλεί στοιχεία από το παράδειγμα της Ουρουγουάης για να υποστηρίξει ότι το δικαίωμα στο νερό και την αποχέτευση μπορεί να κωδικοποιηθεί κατά τέτοιο τρόπο που να απαγορεύει τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα.

  1. Καταπολεμώντας την απώλεια κλήρου των αγροτών και των αγροτικών κοινοτήτων:

Η ενότητα αυτή αντλεί στοιχεία από σημαντικές πολιτικές πρωτοβουλίες σε τοπικό και διεθνές επίπεδο που βοήθησαν να διευρυνθεί ο ορισμός και η εφαρμογή των ανθρώπινων δικαιωμάτων για το νερό και τη υγιεινή προκειμένου να συμπεριλάβουν την πρόσβαση σε νερό για παραγωγή τροφίμων την κοινωνική συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και στο υγιές περιβάλλον μέσω του συλλογικού ελέγχου των υδάτινων πόρων με σκοπό την καταπολέμηση της περιθωριοποίησης των αγροτικών κοινοτήτων.

Συγγραφείς:

Meera Karunananthan, Luis Francisco López Guzmán, Adriana Marquisio, James Olson, Robert Ramsay, Britton Schwartz

Δείτε την αγγλική εκδοχή του άρθρου για τα αναλυτικά βιογραφικά των συγγραφέων των εκθέσεων. Οι εκθέσεις είναι διαθέσιμες στην αγγλική γλώσσα.

 

 

 

 

 

Πρωτοβουλία για τη μη ιδιωτικοποίηση του νερού στην Ελλάδα

Leave a reply

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*