23 Μαρτίου, διαδήλωση για το νερό στις Βρυξέλλες

23 Μαρτίου, διαδήλωση για το νερό στις Βρυξέλλες

Παγκόσμια Ημέρα του Νερού:

το νερό πρέπει να γίνει ανθρώπινο δικαίωμα

παραμένοντας έξω απ’ όλες τις εμπορικές συναλλαγές.

Διαδήλωση για το Δικαίωμα στο Νερό στις Βρυξέλλες, στις 23 Μαρτίου στην πλατεία Luxembourg

Τι θα γίνει:

Πολίτες προερχόμενοι απ’ όλα τα μέρη της Ευρώπης κι εκπροσωπούντες τα περίπου 2.000.000 που συμμετείχαν στην πρώτη επιτυχή Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών για το Δικαίωμα στο Νερό, θα θυμίσουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πως οι υποχρεώσεις της είναι έναντι των Ευρωπαίων Πολιτών κι όχι έναντι των επιχειρήσεων.http://right2water.eu/

Πότε:

στις 23 Μαρτίου, τη μέρα μετά την Παγκόσμια Ημέρα του Νερού

Που:

Διαδήλωση στην πλατεία Luxembourg στις Βρυξέλλες

Ποιοί:

Την διαδήλωση οργανώνει το Ευρωπαϊκό Κίνημα νερού, ένα δίκτυο που ενώνει τοπικά ευρωπαϊκά κινήματα με σκοπό την αναγνώριση του νερού ως κοινού αγαθού και βασικού ανθρωπίνου δικαιώματος http://europeanwater.org/

Την εκδήλωση υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εργαζομένων σε Δημόσιες Επιχειρήσεις (EPSU) http://epsu.org/

Θα υπάρχουν ομιλητές προερχόμενοι από τον συνδικαλιστικό τομέα και από τοπικά κινήματα από την Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, την Γαλλία, την Γερμανία, την Ολλανδία, την Ελλάδα και αλλού.

Γιατί:

Πέρασε ένας χρόνος απ’ όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε την επονομασθείσα «Θετική Αντίδραση» στην πρώτη επιτυχή Πρωτοβουλία Ευρωπαίων πολιτών right2water χωρίς να γίνει απολύτως τίποτα. Τα σχεδόν δύο εκατομμύρια πολίτες που συμμετείχαν στην ΕΠΠ αξιώνουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει ευρωπαϊκή νομοθεσία για το ανθρώπινο δικαίωμα στο νερό και παράλληλα να πάψει να προωθεί την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών ύδρευσης και την διαχείριση του νερού ως εμπορεύματος.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέλεξε ν’ αγνοήσει το ανθρώπινο δικαίωμα στο νερό, όπως προκύπτει από την ημερήσια διάταξη του 4ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου για το Νερό, που πρόκειται να λάβει χώρα την ίδια ημέρα στις Βρυξέλλες. Το ίδιο προκύπτει και από την Διακοίνωσή της σχετικά με την Οδηγία Πλαίσιο για το νερό και τις πλημμύρες της 9ης Μαρτίου 2015.

Την περίοδο αυτή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητεί σχετικά με την Πρωτοβουλία και το ανθρώπινο δικαίωμα στο νερό και πρόκειται να ψηφίσει επ’ αυτών τον ερχόμενο Ιούλιο http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do…
Απαιτούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Κράτη-Μέλη της να θεωρήσουν την πρόσβαση στην ύδρευση και σε υπηρεσίες υγιεινής ανθρώπινο δικαίωμα, να σταματήσουν να προωθούν την απελευθέρωση της αγοράς και τις ιδιωτικοποιήσεις σ’ αυτούς τους τομείς και να εξαιρέσουν ρητώς τέτοιου είδους υπηρεσίες απ’ οποιαδήποτε εμπορική συμφωνία (TTIP, CETA, TISA και όποιαν άλλη). Ζητούμε από το Ευρωκοινοβούλιο να δηλώσει ρητώς την σθεναρή πρόθεσή του προς επίτευξη όλων αυτών.

Φωτογραφίες και νέα από τη διαδήλωση στον λογαριασμό twitter @euwm του Ευρωπαϊκού Κινήματος Νερού

Διαβάστε περισσότερα:

ΕΤΣΙ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΕΙΣ 1,9 εκ. ΠΟΛΙΤΕΣ

Σκέψου για ένα λεπτό πως είσαι ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πολίτες απ’ όλα τα Κράτη-Μέλη της ΕΕ συγκέντρωσαν υπογραφές που σε υποχρεώνουν ν’ αναγνωρίσεις το Ανθρώπινο Δικαίωμα σε Υπηρεσίες Ύδρευσης και Υγιεινής στην Ευρώπη. Ήταν η πρώτη επιτυχής Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (www.right2water.eu) αφού συγκεντρώθηκαν σχεδόν 1,9 εκ υπογραφές. Μετά από τρεις μήνες διαβουλεύσεων με τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής καλείς συνέντευξη τύπου, χαμογελάς στις κάμερες και μιλάς για λίγα λεπτά. Δηλώνεις πως αποδέχεσαι το αίτημα της ΕΠΠ χωρίς βέβαια να προσφέρεις τίποτα απτό (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-277_en.htm) κι εγκαταλείπεις την αίθουσα.

Τώρα αναλογίσου πως η υπερεθνική επιχείρηση που διαχειρίζεται την ύδρευση στην πόλη σου κόβει το νερό στο σπίτι σου, επειδή δεν μπορείς να πληρώσεις τον λογαριασμό. Ή σκέψου πως η δημοτική επιχείρηση ύδρευσης στην πόλη σου πρόκειται να ιδιωτικοποιηθεί. Ή μπορεί να είχες συμμετάσχει στην συλλογή υπογραφών έχοντας αφιερώσει αρκετό χρόνο και προσπάθεια γι’ αυτό.
Πως θα αισθανόσουν; Η 22α Μαρτίου, παγκόσμια Ημέρα για το Νερό (World Water Day) είναι, φρονούμε, ο κατάλληλος χρόνος για ν’ αναλογισθείς την απόσταση που υπάρχει μεταξύ των προσδοκιών αυτών των 1,9 εκ Ευρωπαίων Πολιτών και των ανακοινώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το ανθρώπινο δικαίωμα στο νερό.

Τι είναι η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών;
Μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (European Citizen’s Initiative) είναι ένα δημοκρατικό μέσο που επιτρέπει στους Ευρωπαίους Πολίτες να συμμετέχουν αμέσως στην διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να νομοθετήσει σχετικά προς το αίτημα που υποβάλουν. Χρειάζεται να συνυπογραφεί από τουλάχιστον ένα εκατομμύριο πολίτες, προερχομένους από τουλάχιστον επτά κράτη-μέλη, βάσει ενός σχετικά πολυπλόκου συστήματος κανόνων και διαδικασιών.
Η ΕΠΠ Right to Water το πέτυχε. Σχεδόν 1,9 εκ υπογραφές συνελέγησαν πάνω σε τρία βασικά αιτήματα: την νομοθέτηση σε ευρωπαϊκό και κρατικό επίπεδο της απρόσκοπτης πρόσβασης των πολιτών σε υπηρεσίες ύδρευσης και υγιεινής, την διαβεβαίωση πως η διαχείριση των υδάτινων πηγών και της ύδρευσης δεν θα ιδιωτικοποιηθούν και την ανάληψη υποχρέωσης αύξησης των προσπαθειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε όλοι ν’ απολαμβάνουν πρόσβαση σε τέτοιες υπηρεσίες. Τα αιτήματα ήσαν απλά και καθαρά διατυπωμένα, τίποτα όμως από αυτά δεν αναφέρθηκε στην απάντηση-συνέντευξη της Επιτροπής.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φυσικά ανεγνώρισε την σημασία του ανθρώπινου δικαιώματος στην ύδρευση και σε υπηρεσίες υγιεινής κι επιβεβαίωσε πως το νερό είναι ένα δημόσιο αγαθό. Αλλά μόνο στα λόγια. Δεν υπήρξε πρόταση νομοθεσίας αναγνώρισης του δικαιώματος αυτού. Απλώς συνέχισαν όσα σχετικά (αλλ’ όχι πάντα προς αυτή την κατεύθυνση) είχαν ήδη ξεκινήσει κι ανεκοίνωσαν την έναρξη δημοσίου διαλόγου επί της Οδηγίας για το Πόσιμο νερό, του οποίου τα συμπεράσματα δεν είναι κατ’ ουδένα τρόπο δεσμευτικά. Το μόνο θετικό υπήρξε μια δέσμευση προώθησης του θέματος της πρόσβασης όλων σε υπηρεσίες ύδρευσης και υγιεινής. Αν και τούτο περιλαμβάνει και προωθεί την δημιουργία ΣΔΙΤ δεν παύει να είναι ένα βήμα προς την σωστή κατεύθυνση.
Οι πολίτες όμως έχουν ζητήσει την εξαίρεση των υπηρεσιών ύδρευσης και υγιεινής από τους κανόνες της λεγομένης «εσωτερικής αγοράς» δηλαδή από ιδιωτικοποιήσεις και απελευθερώσεις. Η Επιτροπή δεν έκανε τίποτα. Προσωρινά μόνο, λόγω της έντονης δυσφορίας των πολιτών, το νερό έμεινε έξω από την νομοθεσία για την Εσωτερική Αγορά. Η Επιτροπή όμως δεν φρόντισε ώστε οι υπηρεσίες αυτές να εξαιρεθούν από τις τρέχουσες όπως αυτές για την TTIP (ή TAFTA) με τις ΗΠΑ ή την CETA με τον Καναδά.
Το Ευρωπαϊκό Κίνημα Νερού, του οποίου τμήμα είναι το Τρόφιμα και νερό στην Ευρώπη, δήλωσε απερίφραστα πως η στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελεί ένα κάκιστο προηγούμενο για τον μηχανισμό συμμετοχής των Πολιτών στην λήψη αποφάσεων (http://europeanwater.org/fr/news/press-releases/399-european-commission-fails-to-take-real-steps-towards-the-recognition-of-the-human-right-to-water ).
Η ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών ύδρευσης εξακολουθεί ν’ αποτελεί έναν υπαρκτό κίνδυνο σε πολλά Κράτη-Μέλη της ΕΕ, φυσικά με την συνδρομή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ως μέλος της Troika (ήδη Θεσμών) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιέζει για την ιδιωτικοποίηση τέτοιων επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στην Πορτογαλία, όσο κι αν όλα τα στοιχεία δείχνουν πως μια τέτοια εξέλιξη θ’ αποβεί καταστρεπτική τόσο για τους πολίτες όσο και για τις τοπικές δημοτικές ή/και κοινοτικές αρχές (http://www.savegreekwater.org/?p=3944). Όπως π.χ. συνέβη στο Jerez στην Ισπανία, οικογένειες που δεν είχαν να πληρώσουν βρέθηκαν με το νερό κομμένο από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις ύδρευσης.
Παντού στην Ευρώπη οι πολίτες ενεργοποιούνται. Εκατομμύρια Ιταλών ψήφισαν κατά της ιδιωτικοποίησης της ύδρευσης ενώ τοπικά δημοψηφίσματα διεξήχθησαν στην μαδρίτη, το Βερολίνο και αλλού. Οι πολίτες του Alcazar de San Juan, στην Ισπανία, προχώρησαν σε τοπικό δημοψήφισμα σχτικά με την ιδιωτικοποίηση της ύδρευσης εκεί. Στην Θεσσαλονίκη είπαν ΟΧΙ στις 18 Μαΐου 2014, ενώ κι άλλες πόλεις, όπως το Puerto de Santa Maria, στην Ισπανία, ενργοποιήθηκαν για τον ίδιο σκοπό.
Το νερό πρέπει να είναι δημόσιο αγαθό, όχι εμπόρευμα. Η διάσταση μεταξύ της βούλησης των Ευρωπαίων Πολιτών από τις ενέργειες και τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να πάψει. Δεν πρέπει ποτέ να πάψουμε να υπενθυμίζουμε στους ιθύνοντες της πολιτικής την σημασία του ανθρώπινου δικαιώματος στο νερό. Κι η Παγκόσμια Ημέρα του Νερού είναι ο πιο κατάλληλος χρόνος γι’ αυτό.

 

Πρωτοβουλία για τη μη ιδιωτικοποίηση του νερού στην Ελλάδα

0 Comments

Leave a reply

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*